Polski     English
Kontrast:

Tekst

Current Size: 87%

Godło Polski

O uczelni

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 599 studentów, 530 doktorantów i 237 studentów studiów podyplomowych, pracuje 1798 nauczycieli akademickich, w tym 179 profesorów tytularnych (stan pracowników na 30.04.2018).

Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane Uczelni tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otaczają profesjonalną opieką pacjentów w sześciu szpitalach klinicznych. Są to:

• Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1A
• Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13
• Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury 63 A
• Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2
• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

 

Szpital przy ul. Banacha                                                              Szpital przy ul. Sierakowskiego

 

Szpital przy ul. Żwirki i Wigury                                                   Szpital przy ul. Lindleya

   

Szpital przy ul. Karowej                                                                       UCZKIN przy pl. Starynkiewicza

Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach - Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne.

Centrum Biblioteczno-Informacyjne  Centrum Badań Przedklinicznych

Centrum Biblioteczno-Informacyjne                                       Centrum Badań Przedklinicznych

Szpital Pediatryczny  Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

Szpital Pediatryczny                                                                      Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i innowacyjnych wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego Uczelni.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube